زندگینامه

بسمه تعالی

خلاصه زندگینامه دكتر كریم زارع

 
Image

نام خانوادگی : زارع

نام : كریم

محل تولد : شیراز

متولد : 3 تیر 1329

وضعیت تأهل : متأهل ، دارای سه فرزند

رشته تخصصی :

شیمی فیزیک ،فوق دکتری (فرا دکتری یا Post . Doc ) از دانشگاه لویی پاستور فرانسه در سال 1371، دکترای علوم (D.SC) در رشته شیمی فیزیک با رتبه ممتاز از دانشگاه لویی پاستور در سال 1357، کارشناسی ارشد الکتروشیمی از دانشگاه لویی پاستور در سال 1354 و کارشناسی شیمی از دانشگاه تبریز با رتبه ممتازدر سال 1353

 

مرتبه علمی :

درجه استادی دانشكده علوم دانشگاه شهید بهشتی از سال 1371 و در حال حاضر استاد پایة 32 میباشد. دانشیار از سال 1366 و استادیار از سال 1358 و مربی دانشگاه لوئی پاستور فرانسه در سالهای 1357-1356.

 

زمینه های علمی و تحقیقاتی :
مطالعات ترمودینامیكی وسینتیكی و الكتروشیمیایی ، تدریس دوره های كارشناسی , كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی و تحقیقات بین رشته ای.
 

تعداد آثار علمی : 

516 اثر علمی شامل 24 جلد کتاب « تالیف ،ترجمه» ، 174 مقاله علمی پژوهشی، چاپ شده در مجلات ISI، ISC و مجلات علمی پژوهشی، و 10 گزارش علمی در مورد طرح های تحقیقاتی مصوب ، همچنین تعداد رساله های راهنمایی و مشاوره جمعا 118 عدد می باشند. داوری بیش از 220 رساله دکتری تخصصی در دانشگاههای: آزاد اسلامی ، تبریز ، صنعتی شریف در داخل کشور و دانشگاههای مولوز و لوئی پاستور استراسبورگ در فرانسه را به عهده داشته است، و نیز تا کنون توانسته اند تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی را به عنوان استاد راهنما طوری هدایت نمایند که 7 نفر آنان دانشیار و 3 نفر آنان به درجه استاد تمامی رسیده اند و در دانشگاههای:آزاد اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی درخشیده اند ، ضمنا چهار نفراز آنان به عنوان محقق نمونه در سطح ملی شناخته شده و به دریافت لوح افتخار نائل شده اند....
ارائه 205 مقاله در کنگره های ملی و بین المللی که جمعا در بیش از 20 کشور جهان شامل :
ایران، امریکا ، المان ، انگلستان ، اسپانیا ، اذربایجان ، افریقای جنوبی ، اسلواکی ، پرتقال ، برزیل ، چین ، روسیه ، ژاپن ، سوئیس ، فیلیپین ، فرانسه ، کویت ، لهستان ، مجارستان ، هندوستان ،کاناداو..... منتشر شده است.

 

تالیفات:

تعداد کتابهای تالیف و ترجمه شده (22 جلد می باشند) که برخی از انها عبارتند از:

سینتیک شیمیایی و مکانیسم واکنشها « تالیف » ،سینتیک و دینامیک شیمیایی « ترجمه »،مبانی شیمی فیزیک (الکتروشیمی) « تالیف » ،سینتیک شیمیایی و حل مسائل ان « تالیف ،ترجمه» ،اصول شیمی فیزیک « ترجمه جلد اول و دوم » ،راز خوشبختی « تالیف » (چهار بار به چاپ رسیده است ) ،نوسان،موج و اشوب در واکنشها «ترجمه» ،مقدمه ای بر جنبش واکنشهای شیمیایی و حل مسائل ان «تالیف و ترجمه» ،و برنامه گرافیک مولکولی VMD «تالیف و ترجمه» ،چارمCHARM نرم افزار توانمند در بیوفیزیک «تالیف و ترجمه» ،اصول سینتیک شیمیایی «ترجمه» روش استفاده از متون شیمی «تالیف» ،و....

Image


مقالات و رساله ها :
تعدادمقالات و خلاصه مقالات منتشرشده به زبان فارسی : 112
تعداد مقالات به زبان خارجی : 69
46 رساله به عنوان استاد راهنما یا مشاور در مقاطع دكتری تخصصی یا كارشناسی ارشد سرپرستی شده است لازم به یادآوری است كه مسئولیت راهنمایی اولین و دومین پایاننامة دكتری تخصی شیمی - فیزیك كشور را در تهران بر عهده داشتند كه با حضور داورران بین المللی دفاع گردید.


زمینه علمی مقالات و پژوهشها :
مطالعه كمپلكسهای برخی از فلزات واسطه همانند وانادیم , ، مولیبدن , تنگستن ، اورانیم و تالیم با لیگاندهای پلی آمین وكربوكسیلیك اسیدها و α - آمینو كربوكسیلیكها از نظر ترمودینامیكی و سینتیكی , كاربرد سینتیك برای ارائه روشهای جدید در شیمی تجزیه , ، مطالعه ثابتهای سرعت و ثابتهای تعادل و ارائه مكانیسم واكنشها ، استخراج اسانس گیاهان و تعیین ساختار آنها ، مطالعة مكانیسم واكنشها در محلول و پژوهش در مورد عناصر كمیاب و مطالعة ترمودینامیكی با استفاده از لیگاندها كالیكسارنها و كمپلكس فلزاتی همانند سزیم. ضمنا در زمینه های بین رشته ای همانند:سینتیك در اشعار خیام،كاتالیزور عشق در آثار مولانا،سینتیك حركت جوهری و مقایسه جذید و حالت گذار پژوهش نموده و در كنگره های بین المللی در فرانسه ارائه نموده است.همچنین 12سخنرانی تحت عنوان راههای دستیابی به تكنولوژی جدید در مجلس ایراد نموده است.


اهم سوابق اجرایی :
بیش از چهل مسئولیت در دانشگاههای نظیردانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه تربیت معلم ، دانشگاه تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و شورای پژوهشهای علمی كشور،بین المجالس،شورای گسترش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر عهده داشته اندكه بیش از بیست مسئولیت مربوط به دانشگاههای مذكور و مجلس شورای اسلامی بوده و بقیه در دانشگاه آزاد اسلامی میباشد.


Image


1 معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی(از سال 81 تا كنون)

2 مشاور ریاست عالیة دانشگاه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی(از سال 77 تا 81)

3 رئیس دانشگاه تربیت معلم ایران(63-65 )(شامل واحدهای: تهران ، اراك ، كاشان ، یزد ، زاهدان و كرج)با حكم وزیر علوم

4 دبیر و عضو هیات مركزی گزینش استاد شورایعالی انقلاب فرهنگی با حكم ریاست جمهور و ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی(64 - 69 )

5 نمایندة رؤسای دانشگاهها در شورای مركزی جهاد دانشگاهی با حكم ریاست جمهور و ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی

6 ریاست مركز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ( 66 - 70 )

7 مدیریت گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی (66 - 70 )

8 مدیریت گروه شیمی دانشگاه تبریز ( 60 - 63 )

9 عضو هیات مؤسس و رئیس مجمع متخصصین ایران ( از 81 تاكنون)

10 عضویت در هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی با حكم ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی و ریاست هیات امناءاز سال 70 تا كنون.

11 نمایندة مردم شیراز در دورة چهارم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس اول كمیسیون فرهنگ و آموزش عالی در چهار دوره و نایب رئیس پارلمان بین المجالس(سالهای74 -70 )

12 عضو هیات مؤسس جامعة اسلامی دانشگاهیان ایران از سال 59 تا كنون(در حال حاضر دبیر تشکیلات)

13 مدیر مسئول و سر دبیر مجلة علمی - پژهشی علوم پایه كه بیش از 45 شماره از آن منتشر شده است (از سال 65 تا كنون)

14 عضو هیات مؤسس و ریاست شورای مركزی مجمع بزرگ متخصصان فارس(79-81)

15 عضو هیات رئیسه كانون نمایندگان ادواری مجلس شورای اسلامی(از سال 77 تا كنون)

16 ریاست شورای منطقة یك (از سال 64 تا 80)و رئیس شورای منطقة دو (از سال 64 تا 74)

17 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی(همزمان سرپرست معاونت دانشجویی بین سالهای 63 - 69) به مدت 14 سال

18 رئیس مركز علمی دانشگاه تبریز (61-62)

19 نخستین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (اولین واحد دانشگاهی در شهرستانها) بین سالهای 61 تا 63

20 مدیرگروه تخصصی شیمی دورة دكتری و رئیس گروه علوم پایه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و فعالیت در كنگره های ملی و بین المللی( هیات های داوری ملی و بین المللی مقالات)

21 عضو شورای گسترش وزارت فرهنگ وآموزش عالی (75-76) با حكم وزیر علوم

22 رئیس نخستین كنگرة بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران در دانشگاه شهید بهشتی كه با همكاری انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار شده است(سال72)

23 رئیس نخستین سمینار سراسری شیمی آلی ایران در دانشگاه شهید بهشتی(سال 69)

24 رئیس اولین و دومین كنگرة بین المللی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی با همكاری دانشگاه لویی پاستور فرانسه(سال 78و 79)

25 قائم مقام سومین كنگرة بین المللی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی با همكاری دانشگاه لویی پاستور فرانسه(سال 81)

26 نایب رئیس كنفرانس بین المللی پتروشیمی محمد علی اف ، باكو، 3 و 6 سپتامبر 2002(در جمهوری آذربایجان)

27 سرپرست هیات داوران در بیش از شصت جلسة دفاعیة دورة دكتری تخصصی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضویت در هیأت داوران دفاعیه های دوره دكتری تخصصی در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه لویی پاستور فرانسه ودانشگاه مولوز فرانسه

28 انجام بیش از چهل سخنرانی علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، در مجامع ملی و بین المللی از جمله اتحادیه بین المجالس در كپنهاگ ،نخستین كنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران در دانشگاه شهید بهشتی ، اولین و دومین وسومین كنگره شیمی دانشگاه آزا د اسلامی با همكاری دانشگاه لوئی پاستور فرانسه و همچنین در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی (به عنوان نطقهای قبل از دستور و دستوركار مجلس) كه متن سخنرانیها و یا خلاصه آنها در نشریات معتبر منتشر شده است

29 قائم پنجمین كنگره ملی صنایع غذایی ایران درسال 80(كه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تشكیل شده است)

30 عضو شورای پژوهشهای علمی كشور از سال 82 به انتخاب شورایعالی انقلاب فرهنگی و با حكم ریاست جمهوری اسلامی ایران و ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی

 

 

ودرحال حاضر:

معاونت پارلمانی دانشگاه و عضو هیات امنائ دانشگاه ازاد اسلامیو عضو هیات امنائ دانشگاه استان فارس و دبیرتشکیلات جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران و عضو هیات موسس این جامعه ، رئیس مجمع متخصصین ایران وعضو هیات موسس این مجمع، مدیرمسئول و سردبیر مجله علوم پایه، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان